Vilanova de Sau és un extens municipi de 59 Km², situat a l’est de la comarca, a les Guilleries. El nucli més important és el poble de Vilanova però també comprèn altres veïnats com el de Sant Romà de Sau, prop de la presa del pantà. La carretera N-141 travessa el poble i arriba a la presa, i el connecta amb l’Eix transversal i Vic. El Consell Comarcal recull les diferents fraccions de residus excepte el vidre i la matèria orgànica, que es gestiona a través de compostadors comunitaris. En relació al servei de recollida de residus, a Vilanova de Sau cal considerar que els camions han de recórrer llargues distàncies per carreteres locals per recollir als diferents punts del terme, a causa de la seva gran extensió i orografia.
vilanovasau
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Multiproducte
  • Rebuig
  • Voluminosos
  • Deixalleria mòbil
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida: l’últim dissabte dels mesos parells

CONDICIONS

Es deixarà una caixa oberta on podreu anar a dipositar els vostres residus voluminosos el dia establert. La ubicació i data és la mateixa que la deixalleria mòbil.

DEIXALLERIA MÒBIL
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

Què puc portar a la deixalleria mòbil

CALENDARI i HORARI

La deixalleria mòbil s’instal·la a Vilanova de Sau l’últim dissabte dels mesos parells, de 9h a 15h.

UBICACIÓ

Al costat del pavelló