Oristà és el municipi més extens d’Osona, amb una superfície de 68 Km². El terme comprèn, a més el poble d’Oristà, el poble de la Torre d’Oristà. Oristà queda comunicat per una carretera que trenca de l’Eix Transversal (C-25), una altra que parteix de l’antiga comarcal C-154 entre Vic i Olost, i la carretera que vers el N passa per la Torre d’Oristà i enllaça amb la carretera entre Olost i Prats de Lluçanès.
orista
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida: 4rt dimecres i dijous de cada mes

CONDICIONS

Es deixarà una caixa oberta on podreu anar a dipositar els vostres residus voluminosos el dia establert. Es situarà a la nau municipal del Polígon Industrial de La Torre en dies concrets que l’Ajuntament  cregui convenient, en l’horari de 9h a 13h i de 15h a 18h. Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 812 80 06