El municipi de Sant Vicenç de Torelló està situat al nord de la vall del Ges i té una extensió de 7 Km². A més del nucli poblacional principal, el terme comprèn les colònies de Borgonyà, a tocar de la carretera C-17, i Vila-seca, propera al nucli de Torelló, així com diverses masies disseminades. Està connectat a través d’una carretera local que travessa el poble i uneix Torelló i Sant Pere de Torelló.  Es fa una recollida porta a porta identificació d’usuaris. A més a més dels serveis prestats pel Consell Comarcal d’Osona, el municipi té servei de deixalleria mòbil (2n divendres a Sant Vicenç i 4t divendres a Borgonyà) i recollida domiciliària de voluminosos (4t dimecres de mes, prèvia trucada a l’Ajuntament). Els veïns i veïnes també poden utilitzar gratuïtament la deixalleria de la Vall del Ges, situada a Torelló.Podeu consultar el calendari de recollida del 2023 aquí:   2023_Sant Vicenç Torello_PaPConsulteu com cal treure cada fracció amb la recollida porta a porta: Sant Vicenç
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Deixalleria (Torelló)
RECOLLIDA PORTA A PORTAS’ha de treure la bossa o el cubell de les 22 a les 00h hores, seguint els següent calendari setmanal:.