El municipi de Sant Pere de Torelló està situat al nord de la plana de Vic i té una extensió de 55 Km². La població es distribueix entre el nucli urbà, la urbanització de La Riera, i un gran nombre de masies disseminades, entre les quals hi ha les de Sant Andreu de la Vola. Travessa el nucli una carretera local que el comunica amb Sant Vicenç de Torelló al sud-oest i cap a les muntanyes al nord-est. Al sector sud del terme hi travessa la carretera C-37 entre Vic i Olot.

La recollida de residus es fa amb el sistema porta a porta amb identificació d’usuaris. A més a més, dels serveis prestats pel Consell Comarcal d’Osona, el municipi té un servei de recollida domiciliària de trastos cada 15 dies.

Podeu consultar el calendari de recollida aquí:  2024_Sant Pere de Torello_PaP

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
RECOLLIDA PORTA A PORTAS’ha de treure la bossa o el cubell de les 22 a les 00h hores, seguint els següent calendari setmanal:.