El municipi de Sant Vicenç de Torelló està situat al nord de la vall del Ges i té una extensió de 7 Km². A més del nucli poblacional principal, el terme comprèn les colònies de Borgonyà, a tocar de la carretera C-17, i Vila-seca, propera al nucli de Torelló, així com diverses masies disseminades. Està connectat a través d’una carretera local que travessa el poble i uneix Torelló i Sant Pere de Torelló.  Als nuclis de Sant Vicenç i Vila-seca es fa una recollida porta a porta, però a Borgonyà el sistema de recollida és mitjançant contenidors. A més a més dels serveis prestats per RRO, el municipi té servei de deixalleria mòbil (2n divendres a Sant Vicenç i 4t divendres a Borgonyà) i recollida domiciliària de voluminosos (4t dimecres de mes, prèvia trucada a l’Ajuntament). Els ciutadans també poden utilitzar gratuïtament la deixalleria de la Vall del Ges, situada a Torelló.

Podeu consultar el calendari de recollida aquí:   2022_Sant Vicenç Torello_PaP

Consulteu com cal treure cada fracció amb la recollida porta a porta: Sant Vicenç

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Deixalleria (Torelló)
RECOLLIDA PORTA A PORTA
S’ha de treure la bossa o el cubell de les 22 a les 00h hores, seguint els següent calendari setmanal:.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Un servei municipal fa la recollida de voluminosos a domicili un cop al mes (4t dijous)

CONDICIONS

Què cal fer? No abandoneu residus voluminosos al carrer, truqueu al vostre Ajuntament (93 859 00 03) i us informaran del procediment correcte.

DEIXALLERIA
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

La deixalleria de Torelló té, aprovades per ordenança, unes taxes d’entrades segons el tipus de residu i segons la quantitat que es duu. Els usuaris pariculars poden dur gratuïtament fins a un límit de pes mensual i els usuaris comercials paguen segons el residus aportat des del primer quilo.

Podeu consultar els preus  i límits (per particulars) a l’ordenança num. 28: ordenances_fiscals_2021.pdf (ajtorello.cat)

HORARI

Horari: de dimecres a dissabte de 9 h del matí a les 13 h del migdia i de les 4 a les 7:30 de la tarda. Dilluns i dimarts tancat. Diumenges i festius tancat.
Fora d’aquest horari no està permès deixar materials a l’entrada de la deixalleria.

UBICACIÓ

Deixalleria de la Vall del Ges
Polígon industrial Mas Les Vinyes, s/n.
08570 – Torelló
Telèfon: 900 102 989