El municipi de Calldetenes, de 6 Km², es troba a la plana de Vic, molt a prop de la capital de la comarca. Travessa el terme una carretera local, que connecta Vic amb l’eix transversal. El terme comprèn, a més del poble de Calldetenes, el petit agrupament de Sant Martí de Riudeperes i un important nombre de masies disseminades. El tipus d’edificació és principalment cases amb planta baixa i un o dos pisos.

Per tal de millorar la recollida selectiva, el municipi ha optat per la recollida de deixalles porta a porta des del 2002. Des de 2021, cal treure la matèria orgànica amb un cubell homologat que disposa de xip electrònic, personalitzat per cada habitatge. Si no en disposes, el pots recollir a l’Ajuntament.

Podeu consultar el calendari 2024 aquí:  2024_Calldetenes_PaP

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Neteja viària del mercat
RECOLLIDA PORTA A PORTA

S’ha de treure la bossa o el cubell de les 20 a les 22h hores, seguint els següent calendari setmanal:.