El municipi de Gurb ocupa una superfície de 51 Km² i està situat al mig de la comarca d’Osona, dins la Plana de Vic. El nucli principal és la zona de l’Esperança, proper a la ciutat de Vic, però el terme comprèn la urbanització de Serrabonica, a més de moltes masies disperses. En els últims anys, el municipi ha esdevingut una important àrea d’expansió industrial.
A més a més del servei de recollida de totes les fraccions, el Consell Comarcal recull la gespa d’abril a octubre a la porta dels domicilis que vulguin, un cop a la setmana. Els ciutadans de Gurb poden utilitzar el servei de deixalleria fixa de Vic. El municipi, a causa de la seva gran extensió i situació, té moltes de les seves àrees de contenidors en zones properes o de pas cap a altres municipis.
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos

D’abril a octubre, recollida de gespa els dimarts.
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida mensual: cada 4t dimarts de mes

CONDICIONS

Què cal fer? Aneu al formulari www.gurb.cat/voluminosos fins a les 13 hores del dia abans de la recollida i apunteu què voleu llençar i l’adreça de casa vostra.
Només heu de deixar el que voleu tirar davant la porta de casa vostra el vespre del dilluns abans de la recollida i passarem a recollir-ho.

DEIXALLERIA MÒBIL
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

Què puc portar a la deixalleria mòbil

CALENDARI i HORARI

La deixalleria mòbil s’instal·la a Gurb el 1r dimecres de cada mes, de 09 a 15h, a l’aparcament de l’avinguda de Sant Bartomeu del Grau, a la zona de l’Esperança

UBICACIÓ

Av. Sant Bartomeu del Grau (Zona de l’Esperança).