El municipi de Gurb ocupa una superfície de 51 Km² i està situat al mig de la comarca d’Osona, dins la Plana de Vic. El nucli principal és la zona de l’Esperança, proper a la ciutat de Vic, però el terme comprèn la urbanització de Serrabonica, a més de moltes masies disperses. En els últims anys, el municipi ha esdevingut una important àrea d’expansió industrial.

El mes de febrer del 2024 Gurb ha implantat la recollida amb el sistema porta a porta en els nuclis principals que consisteix a deixar les escombraries davant la porta de casa seguint un calendari establert. Cada dia toca una fracció de residus diferent i cal treure els residus abans de les 22 h del vespre.

Consulteu el calendari anual de recollida porta a porta 2024 de Gurb: 2024_Gurb

A més a més del servei de recollida de totes les fraccions, el Consell Comarcal recull la gespa d’abril a octubre a la porta dels domicilis que vulguin, un cop a la setmana. Els ciutadans de Gurb poden utilitzar el servei de deixalleria fixa de Vic.

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida mensual: cada 4t dimarts de mes

CONDICIONS

Què cal fer? Aneu al formulari fins a les 13 hores del dia abans de la recollida i apunteu què voleu llençar i l’adreça de casa vostra.
Només heu de deixar el que voleu tirar davant la porta de casa vostra el vespre del dilluns abans de la recollida i passarem a recollir-ho.

DEIXALLERIA MÒBIL
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

Què puc portar a la deixalleria mòbil

CALENDARI i HORARI

La deixalleria mòbil s’instal·la a Gurb el 1r dimecres de cada mes, de 09 a 15h, a l’aparcament de l’avinguda de Sant Bartomeu del Grau, a la zona de l’Esperança. L’horari de juliol i agost serà de 8h a 14h.

UBICACIÓ

Av. Sant Bartomeu del Grau (Zona de l’Esperança).