Sora és un municipi ubicat a l’extrem nord de la comarca, en una zona envoltada d’alts cims. El terme té una extensió de 32 Km². A part del nucli antic, el terme comprèn els veïnats de Cussons i el Serradet que es troben al voltant de la carretera que va de Sant Agustí a Sant Quirze. Compta amb una zona industrial a la zona del Serradet. A més a més dels serveis prestats pel Consell Comarcal d’Osona, el municipi té servei de deixalleria mòbil cada tres mesos.
sora
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida el 2n dimarts dels mesos imparells (polígon del Serradet) i el 3r cap de setmana dels mesos parells (nucli urbà).

CONDICIONS

Es deixarà una caixa oberta on podreu anar a dipositar lliurement els vostres residus voluminosos, els dies establerts.