El municipi de Santa Eugènia de Berga ocupa una superfície de 6 Km² al mig de la plana de Vic. El terme comprèn els nuclis de Santa Eugènia i el Raval de Taradell. La principal via de comunicació amb les poblacions veïnes, Taradell i Vic, és la carretera comarcal B-520, que creua pel mig del terme. Per tal de millorar la recollida selectiva, el municipi ha optat per la recollida de deixalles porta a porta des del 2008, obligant l’ús de bossa compostable pels residus orgànics des del 2010. El municipi també disposa de servei de recollida d’andròmines, prèvia trucada a l’Ajuntament.

Podeu consultar el calendari de recollida aquí:  2022_Santa Eugenia de B_PaP

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Deixalleria mòbil
RECOLLIDA PORTA A PORTA

S’ha de treure la bossa o el cubell de les 22 a les 00h hores, seguint el següent calendari setmanal:

DEIXALLERIA MÒBIL

En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

Què puc portar a la deixalleria mòbil

CALENDARI i HORARI

MODIFICACIÓ CALENDARI 2022: La deixalleria mòbil s’instal·la a Sta. Eugènia de Berga l’últim divendres de cada mes, de 9 a 15h  al c/Tramuntana.

UBICACIÓ

c/Tramuntana, 6