El municipi d’Orís ocupa una superfície de 27 Km² al nord de la plana de Vic. Can Branques és l’únic nucli urbà i centre administratiu, però el terme comprèn nombroses masies disseminades. El nucli es troba molt proper al traçat de la carretera C-17. En matèria de residus, Orís és conegut perquè té l’abocador, on va a parar la fracció resta d’Osona i el Ripollès.
El municipi té servei de recollida domiciliària de residus especials (l’últim dijous de mes, prèvia trucada a l’Ajuntament) i recollida de voluminosos (segon dimarts de mes, prèvia trucada a l’Ajuntament). Tots els ciutadans d’Orís poden utilitzar la deixalleria de Torelló.
oris
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
  • Deixalleria (Torelló)
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida mensual: cada 2n dimarts de mes

CONDICIONS

Què cal fer? Truqueu al vostre Ajuntament (93859 02 47) fins a 24 hores abans de la recollida i prendrem nota del que voleu llençar i de l’adreça de casa vostra.
Només heu de deixar el que voleu tirar davant la porta de casa vostra i passarem a recollir-ho.

DEIXALLERIA
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

La deixalleria de Torelló té, aprovades per ordenança, unes taxes d’entrades segons el tipus de residu i segons la quantitat que es duu. Els usuaris pariculars poden dur gratuïtament fins a un límit de pes mensual i els usuaris comercials paguen segons el residus aportat des del primer quilo.

Podeu consultar els preus  i límits (per particulars) a l’ordenança num. 28: ordenances_fiscals_2021.pdf (ajtorello.cat)

HORARI

Horari: de dimarts a dissabte de 9 h del matí a les 13 h del migdia i de dimecres a dissabte de 16 a les 19:30 de la tarda. Dilluns, diumenges i festius tancat.
Fora d’aquest horari no està permès deixar materials a l’entrada de la deixalleria.

UBICACIÓ

Deixalleria de Torelló
Polígon industrial Mas Les Vinyes, s/n.
08570 – Torelló
Telèfon: 900 102 989