El municipi de Tavèrnoles es troba al límit entre la plana de Vic i les Guilleries i té una extensió de 19 Km². El terme municipal comprèn el nucli urbà i la urbanització de Fussimanya.
En matèria de residus, el municipi es diferencia perquè disposa d’un únic tancat on hi ha els contenidors de totes les fraccions, a més a més de contenidors de recollida d’alguns residus especials com els voluminosos i l’oli de cuina. El Consell Comarcal recull en aquest recinte i també recull la fracció orgànica a tres restaurants del poble.
tavernoles
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida a través d’una caixa fixa a l’àrea de contenidors, d’horari lliure i sempre disponible.

CONDICIONS

Podeu portar lliurement els vostres residus voluminosos a la caixa habilitada per aquesta funció. L’Ajuntament ens avisarà en cas que estigui plena.