Ampolles i recipients de VIDRE, sense taps ni colls d’ampolla d’altres materials.
No inclou els vidres i miralls plans.

contenidors_tipus_vidre

NO HI PODEM POSAR

Vidre pla
Bombetes
Fluorescents
Miralls
Taps d’ampolla