Hi ha un grup de residus domèstics que, per volum, per tipologia, o bé per freqüència, es consideren especials i cal fer-ne una recollida i tractaments especials. Això requereix una paricipació especial per part del ciutadà, que és el responsable d’incorporar aquell producte al circuït de recuperació i reciclatge adequat, un cop ha deixat de ser-li útil.

Per aquests residus hi ha previstes dues vies de recuperació: la deixalleria (fixa o mòbil) i la recollida d’andròmines i voluminosos a domicili.

deixalleria

Deixalleria
:

En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

Alguns municipis disposen de deixalleria fixa i d’altres del servei de deixalleria mòbil de Recolida de Residus d’Osona. Consulta quin servei disposes al teu municipi a la secció “MUNICIPIS” d’aquest web, o truca al 900 102 989, el nostre telèfon d’atenció al ciutadà.


Recollida d’andròmines a domicili
:

Mobles vells, electrodomèstics i aparells que ja no funcionen i qualsevol andròmina de volum de la que us hagueu de desprendre. Alguns municipis ofereixen aquest servei als seus convilatans, informa-te’n al teu ajuntament, o bé truca al 900 102 989, el nostre telèfon d’atenció al ciutadà i te n’informarem.