contenidors_tipus_rebuig
És tota la resta de residus que no queden classificats en cap dels altres grups perquè no es reciclen. Tot el que tirem aquí va a parar a l’abocador.
Com millor reciclem, més buida ha d’estar aquesta fracció.
Si tenim dubtes sobre on va un residu, és preferible tirar-lo en aquesta fracció que no arriscar-nos a “contaminar” una fracció ben separada pel seu reciclatge.