El municipi de Prats de Lluçanès és la capital de la subcomarca del Lluçanès i té una superfície de 14 Km². A més del nucli poblacional principal, el terme comprèn diverses masies disperses. El municipi està connectat per la carretera C-62 que l’uneix amb Olost i Gironella. Pel mig de la vila hi transcorre l’antiga carretera comarcal C-154. A més a més dels serveis de recollida de residus prestats pel Consell Comarcal, el municipi té servei de deixalleria fixa. Des del 3 d’octubre de 2016, el municipi ha implantat la recollida porta a porta, excepte en la fracció de vidre.

Podeu consultar el calendari de recollida 2024 aquí:  2024_Prats de L_PaP

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
RECOLLIDA PORTA A PORTA
S’ha de treure la bossa o el cubell EL VESPRE/NIT ABANS, ja que es recull a la MATINADA dels dies marcats al calendari.

Per tant, la població ha de treure el cubell d’orgànica: el diumenge-dimarts-divendres al vespre. La bossa de multiproducte: el dilluns i dijous al vespre. La bossa de rebuig: dimecres al vespre quinzenalment.

calendariPaPPrats