Sant Bartomeu del Grau és un municipi de 34 Km² situat a la subcomarca del Lluçanès. El terme comprèn, a més del poble de Sant Bartomeu del Grau, la petita agrupació d’Alboquers a tocar de l’eix transversal. El poble es comunica amb Vic per mitjà d’una carretera local que enllaça amb la carretera entre Sant Agustí i Perafita. Una segona carretera, el tram de l’antiga carretera comarcal C-154 entre Vic i Olost, travessa el terme pel sector sud. El Consell Comarcal recull les diferents fraccions de residus excepte la matèria orgànica, que es gestiona a través de compostadors comunitaris.
santbartomeu
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
  • Deixalleria mòbil
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida mensual: cada 3r dimecres de mes

CONDICIONS
Què cal fer? Truqueu al  vostre Ajuntament (93 888 90 00) fins a 24 hores abans de la recollida i prendrem nota del que voleu llençar i de l’adreça de casa vostra.
Només heu de deixar el que voleu tirar davant la porta de casa vostra i passarem a recollir-ho.
DEIXALLERIA MÒBIL
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

Què puc portar a la deixalleria mòbil

CALENDARI i HORARI

La deixalleria mòbil s’instal·la a Sant Bartomeu del Grau el 3r divendres de cada mes, a la Pl. Nova de 9 a 15h

UBICACIÓ

Plaça Nova

ALTRES CONDICIONS

Les persones que no poden portar els residus a la deixalleria els poden portar a l’Ajuntament el tercer dimecres a les oficines (matí i tarda). Aquesta deixalleria ofereix el seu servei exclusivament a particulars.