El municipi de les Masies de Voltregà, situat a la Plana de Vic, ocupa una superfície de 22 Km² i el seu territori envolta completament el municipi de Sant Hipòlit de Voltregà. El terme comprèn els nuclis de la Vinyoles d’Orís, la Gleva, el Despujol i Poble-sec, que concentren la major part de la població, i un gran nombre d’altres petits agrupaments. Els nuclis principals s’articulen principalment al llarg de l’antiga N-152. A més a més dels serveis prestats pel Consell Comarcal, el municipi té servei de deixalleria fixa i recollida domiciliària d’andròmines mensual, prèvia trucada a l’Ajuntament. En relació al servei de recollida de residus, cal considerar que els vehicles fan distàncies considerables per recollir a tots els nuclis, tot i que hi ha bons eixos de comunicació.

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
DEIXALLERIA FIXA
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

La deixalleria de les Masies de Torelló té, aprovades per ordenança, unes taxes d’entrades segons el tipus de residu i segons la quantitat que es duu. Els usuaris pariculars poden dur gratuïtament fins a un límit de pes mensual i els usuaris comercials paguen segons el re sidus aportat des del primer quilo.

Podeu consultar els preus  i límits (per particulars) a l’ordenança num. 28: ordenances_fiscals_2023.

HORARI

Horari: Dilluns de 15h a 19h. Dijous de 9h a 13h. Dissabte de 9h a 13h.
Fora d’aquest horari no està permès deixar materials a l’entrada de la deixalleria.

UBICACIÓ

Deixalleria de Masies de Voltregà
C. 11 de setembre, 45
08512 – Masies de voltregà
Telèfon: 900 102 989

DEIXALLERIA MÒBIL

CALENDARI i HORARI

La deixalleria mòbil s’instal·la a Vinyoles d’Orís el 3r dimecres de cada mes, de 09 a 15h.

UBICACIÓ

Pista de Vinyoles.