Santa Maria de Besora és un municipi ubicat a l’extrem nord de la comarca, en una zona principalment muntanyosa. Té una extensió de 25 Km². A part del nucli principal, el terme comprèn el veïnat de Bevís i moltes masies disperses. Els vilatans de Santa Maria poden fer ús de la deixalleria de la Vall del Ges, situada a Torelló.
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Deixalleria (Torelló)
DEIXALLERIA
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

La deixalleria de Torelló té, aprovades per ordenança, unes taxes d’entrades segons el tipus de residu i segons la quantitat que es duu. Els usuaris pariculars poden dur gratuïtament fins a un límit de pes mensual i els usuaris comercials paguen segons el residus aportat des del primer quiolo.

Podeu consultar els preus  i límits (per particulars) a l’ordenança num. 28: ordenances_fiscals_2021.pdf (ajtorello.cat)

HORARI

Horari: de dimarts a dissabte de 9 h del matí a les 13 h del migdia i de dimecres a dissabte de 16 a les 19:30 de la tarda. Dilluns, diumenges i festius tancat.
Fora d’aquest horari no està permès deixar materials a l’entrada de la deixalleria.

Deixalleria de la Vall del Ges
Polígon industrial Mas Les Vinyes, s/n.
08570 – Torelló
Telèfon: 900 102 989