El municipi de Lluçà es troba situat al centre de la subcomarca del Lluçanès, i té una extensió de 53 Km². El municipi comprèn, a més del poble de Santa Eulàlia de Puig-oriol, cap administratiu, el nucli de Santa Maria de Lluçà i un nombre important de masies disseminades. Dues carreteres locals travessen el terme i l’uneixen amb la C-62.
El municipi gestiona la matèria orgànica a través de compostadors comunitaris.
lluca2
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Recollida de Voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida cada dos mesos, el 2n dimarts de mes: Consulteu data amb el vostre ajuntament.

CONDICIONS

Què cal fer?  Truqueu al vostre Ajuntament  i prendran nota del que voleu llençar i de l’adreça de casa vostra. Només heu de deixar el que voleu tirar davant la porta de casa vostra la nit abans i passarem a recollir-ho.