El municipi d’Olost ocupa una superfície de 29 Km² al centre de la subcomarca del Lluçanès. El municipi és força accidentat, excepte a la vall on s’assenta el nucli. El terme comprèn també el petit nucli de Santa Creu de Joglars.
Des del novembre de 2013, el municipi ha optat per fer la recollida amb el sistema porta a porta, augmentant considerablement la quantitat de tones recollides selectivament. En el cas d’Olost, que té un casc antic estret, els operaris del Consell Comarcal s’encarreguen de fer la recollida als portals a peu en certes zones, ja que el camió no pot passar.

Podeu consultar el calendari de recollida aquí:  2024-Olost_PaP

SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Orgànica
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
  • Deixalleria mòbil
RECOLLIDA PORTA A PORTA
Cal treure els residus de la fracció corresponent la nit abans del dia de recollida (es recull a la matinada), seguint el següent calendari setmanal:

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida mensual: cada 1r dijous de mes

CONDICIONS
Què cal fer? Truqueu al vostre Ajuntament (93 888 02 11) fins a 24 hores abans de la recollida i prendrem nota del que voleu llençar i de l’adreça de casa vostra.
Només heu de deixar el que voleu tirar davant la porta de casa vostra i passarem a recollir-ho. Entre recollides, si teniu un objecte voluminós, es pot demanar a l’Ajuntament per deixar-lo en un espai habilitat per aquesta funció.
DEIXALLERIA MÒBIL
En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, pneumàtics, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats.

Què puc portar a la deixalleria mòbil

CALENDARI i HORARI

La deixalleria mòbil s’instal·la a Olost el 1r divendres de cada mes, de 10 a 16h, a la Ctra. de Vic, al davant de l’antiga Fàbrica de Pinsos

UBICACIÓ

Ctra. de Vic (entre Ctra. Gironella i Pg.Dr. Lleopart)