Perafita és un municipi situat al centre de la subcomarca del Lluçanès. El terme ocupa una superfície de 20 Km² i és travessat per una carretera que arriba a Santa Creu de Joglars, a la carretera entre Olost i Prats de Lluçanès. El poble s’estructura al voltant d’aquesta via. El Consell Comarcal recull les diferents fraccions de residus excepte la matèria orgànica, que es gestiona a través de 8 compostadors comunitaris. Els contenidors del poble es localitzen a diversos punts a peu de carretera.
perafita
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollides puntuals (segons sol·licitud de l’Ajuntament): 2n dimarts de mes , prèvia trucada a l’Ajuntament