El municipi d’Alpens està situat al nord-oest d’Osona, en una zona muntanyosa dins la subcomarca del Lluçanès. Té una extensió de 14 Km² i està comunicat per una carretera local que l’uneix amb Sant Quirze passant per Sant Agustí de Lluçanès. El Consell Comarcal recull les diferents fraccions de residus excepte la matèria orgànica, que es gestiona a través de compostadors comunitaris. En relació al servei de recollida de residus, cal considerar que alguns carrers estrets del municipi no permeten l’entrada dels camions, per la qual cosa la mateixa brigada del poble es cuida de buidar alguns contenidors a d’altres que sí són accessibles.
alpens
SERVEIS QUE PRESTEM:
  • Multiproducte
  • Vidre
  • Rebuig
  • Voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

CALENDARI

Recollida mensual: cada 2n dijous de mes

CONDICIONS

Què cal fer? Truqueu al vostre Ajuntament (93 857 80 75) fins a 24 hores abans de la recollida i prendrem nota del que voleu llençar i de l’adreça de casa vostra.
Només heu de deixar el que voleu tirar davant la porta de casa vostra i passarem a recollir-ho.