L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora vol millorar la recollida selectiva de residus i ha decidit implantar la recollida porta a porta amb sistema d’identificació d’usuaris.

Aquesta setmana ha començat la campanya que constarà de dues sessions informatives, el repartiment de material als habitatges, les visites a activitats comercials i la retirada dels contenidors de la via pública.

A partir del 14 de febrer cada dia s’haurà de deixar els residus al portal dels habitatges a la nit tenint en compte el calendari setmanal. La fracció orgànica s’haurà d’aportar amb bossa compostable dins del cubell marró. El multiproducte s’aportarà amb bossa i el vidre i la fracció resta amb el cubell verd. El tèxtil sanitari (bolquers, compreses…) es podrà treure els dies de fracció resta i d’orgànica amb una bossa a part i ben lligada.

Els cubells que es lliuraran porten un xip que permeten identificar els usuaris i més endavant implantar la recollida amb una taxa més justa.

Les sessions informatives es faran al Teatre El Centre dijous 18 de gener a les 19 h i el dissabte 20 de gener a les 11 h.

REPARTIMENT DEL MATERIAL

Per poder fer la recollida porta a porta a cada habitatge de Sant Quirze de Besora se li lliurarà els cubells per l’orgànica, vidre i resta, un paquet de bosses compostables, una clau per accedir a l’àrea d’emergència i material informatiu.

Es pot recollir el material al pavelló del 22 al 27 de gener:

• Dilluns 22 de gener: de 15 h a 20 h
• Dimarts 23 de gener: de 9 h a 15 h
• Dimecres 24 de gener: de 9 h a 15 h
• Dijous 25 de gener: de 15 h a 20 h
• Divendres 26 de gener: de 15 h a 20 h
• Dissabte 27 de gener: de 9 h a 13 h

És important que tots els veïns/es vinguin a buscar els cubells aquests dies. Han de portar omplert el formulari que els hi ha entregat l’Ajuntament a través de la bustiada. Si algú no ha rebut el formulari que no es preocupi perquè al punt de recollida de cubells n’hi haurà més i podreu demanar tots els dubtes que tingueu.

En el supòsit que per qüestions d’horaris no podeu recollir els cubells, ho podeu delegar a una altra persona, donant-li el vostre formulari omplert.

La recollida es farà a la nit, a partir de les 22 hores, llevat del vidre que es recollirà a partir de les 20 h. El dimecres 14 de febrer serà el primer dia de recollida i, per tant aquell vespre ja podreu deixar el cubell de la fracció orgànica al portal de casa.

Si teniu dubtes sobre el porta a porta, podeu trucar al telèfon gratuït 900 102 989.

Per a més informació:

Tríptic informatiu

Calendari setmanal