L’Ajuntament d’Olost ha decidit fer un pas endavant de qualitat en la recollida de residus implantant la recollida porta a porta de la fracció vidre. Amb la incorporació d’aquest servei, la població recupera espai públic i millora encara més, la recollida de residus del municipi que fa més de 10 anys que va implantar el porta a porta.

A més, també aposta per la incorporació de nous cubells xipats per a les fraccions de vidre/resta i orgànica.

La campanya començarà el pròxim 26 de febrer i constarà del repartiment de material als habitatges, les visites a activitats comercials i la retirada dels contenidors de vidre de la via pública.

A partir del 13 de març els habitants d’Olost disposaran de dos cubells, el verd que servirà tant pel vidre com per la fracció resta i el marró per l’orgànica. La recollida del vidre i de la fracció resta es farà quinzenalment, és a dir, cada dimecres, de forma alternada tocarà vidre o resta i sempre es recollirà amb el mateix cubell verd.

La fracció orgànica s’haurà de treure a dins del cubell marró amb una bossa compostable. La resta, en una bossa de plàstic dins del cubell verd i ben lligada. Pel que fa al vidre, s’haurà de dipositar directament dins del cubell verd i sense bossa.

Els cubells estan xipats i permetran determinar el grau de participació dels habitants a la recollida selectiva i establir a mitjà termini una taxa d’escombraries més justa.

REPARTIMENT DEL MATERIAL

Per poder fer la recollida porta a porta de les quatre fraccions, a cada habitatge urbà d’Olost se li lliurarà els cubells per l’orgànica i resta/vidre i material informatiu.

Es pot recollir el material els dies i llocs següents:

  • Dilluns 26 de febrer: de 12 h a 14 h al Consorci del Lluçanès (c/ Vell, 3 de Santa Creu de Jutglar)
  • Dilluns 26 de febrer: de 15 h a 20h al Centre Cívic d’Olost.
  • Dimarts 27 de febrer: de 9 h a 15 h al Centre Cívic d’Olost.
  • Dimecres 28 de febrer: de 15 h a 20 h al Centre Cívic d’Olost.

És important que tots els veïns/es vagin a buscar els cubells els dies assenyalats. Per recollir-los hauran de portar omplert i signat el formulari que els hi ha entregat l’Ajuntament a través de la bustiada i també un document acreditatiu on surti l’adreça. En el cas que algú no disposi del formulari, al punt de recollida de cubells n’hi haurà més i allà també es resoldran tots els dubtes que hi puguin haver.

Si algú per qüestions d’horaris no pot recollir els cubells durant les dates proposades, ho pot delegar a una altra persona, donant-li el seu formulari omplert.

L’horari per treure les deixalles és a la nit. Dimecres 13 de març serà el primer dia de recollida i, per tant el dimarts a la nit els veïns ja podran deixar el cubell de vidre al portal de casa.

Per qualsevol dubte sobre el porta a porta, podeu trucar al telèfon gratuït 900 102 989.

Per a més informació:

Díptic informatiu

Calendari setmanal

Full instruccions