L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès ha decidit fer un pas més en la recollida de residus per millorar els índexs de recollida selectiva i per aquest motiu implanta el model de recollida porta a porta.

La campanya s’iniciarà el pròxim 23 de febrer i constarà d’una sessió informativa, el repartiment de material als habitatges, les visites a activitats comercials i la retirada dels contenidors de la via pública.

A partir del 14 de març els habitatges del nucli urbà cada dia hauran de deixar els residus al portal al vespre tenint en compte el calendari setmanal. La fracció orgànica s’haurà d’aportar amb bossa compostable dins del cubell marró. El multiproducte s’aportarà amb bossa i la fracció resta amb el cubell gris. El tèxtil sanitari (bolquers, compreses…) es podrà treure els dies de fracció resta i d’orgànica amb una bossa a part i ben lligada.

Els cubells que es lliuraran porten un xip que permeten identificar els usuaris. La implantació del xip és el primer pas per a una taxa justa, per optimitzar recursos, la millora de la traçabilitat i la qualitat del residu recollit.

També s’habilitarà una àrea d’aportació de residus amb control d’accés al costat de l’Ajuntament.

La sessió informativa es farà al Centre divendres 23 de febrer a les 19:00 h.

REPARTIMENT DEL MATERIAL

Per poder fer la recollida porta a porta, a cada habitatge de Sant Boi de Lluçanès se li lliurarà els cubells per l’orgànica i resta, un paquet de bosses compostables, una clau per accedir a l’àrea d’emergència i material informatiu.

Es pot recollir el material a la Sala multiús (Baixos de l’Ajuntament) els dies següents:

  • Dijous 29 de febrer: de 9 h a 15 h
  • Divendres 1 de març: de 15 h a 20 h

És important que tots els veïns/es vagin a buscar els cubells aquests dos dies. Per recollir-los hauran de portar omplert i signat el formulari que els hi ha entregat l’Ajuntament a través de la bustiada i també un document acreditatiu on surti l’adreça. En el cas que algú no hagi rebut el formulari, al punt de recollida de cubells n’hi haurà més i a més, es podran demanar dubtes.

Si algú per qüestions d’horaris no pot recollir els cubells durant les dues dates proposades, ho pot delegar a una altra persona, donant-li el seu formulari omplert.

L’horari per treure les deixalles és a la nit. Dijous 14 de març serà el primer dia de recollida i, per tant el dimecres al vespre ja podreu deixar el cubell de la fracció orgànica al portal de casa.

Si teniu qualsevol dubte sobre el porta a porta, podeu trucar al telèfon gratuït 900 102 989.

Per a més informació:

Tríptic informatiu

Calendari setmanal

Full instruccions