L’Ajuntament de Gurb vol millorar la recollida selectiva de residus i ha decidit modificar el sistema de recollida, implantant la recollida porta a porta als nuclis urbans i amb àrees amb accés limitat pels habitatges disseminats.

Aquesta setmana ha començat la campanya que consta d’una sessió informativa, el repartiment de material als habitatges, les visites a activitats comercials i la retirada dels contenidors de la via pública.

A partir del 21 de febrer els habitatges del nucli urbà cada dia hauran de deixar els residus al portal a la nit tenint en compte el calendari setmanal. La fracció orgànica s’haurà d’aportar amb bossa compostable dins del cubell marró. El multiproducte s’aportarà amb bossa i la fracció resta amb el cubell gris. El tèxtil sanitari (bolquers, compreses…) es podrà treure els dies de fracció resta i d’orgànica amb una bossa a part i ben lligada.

Les restes vegetals es recolliran amb els bujols d’herba els dies que toca orgànica durant tot l’any. Una vegada s’hagi iniciat la recollida porta a porta, educadors ambientals es posaran en contacte amb els usuaris d’aquest servei per tal de col·locar un tag al  bujol.

Els cubells que es lliuraran porten un xip que permeten identificar els usuaris.

Pels habitatges disseminats s’habilitaran unes àrees d’aportació de residus amb control d’accés. Properament, s’indicà la ubicació de les àrees i es lliurarà la clau corresponent.

La sessió informativa es farà al Teatre el dimarts 30 de gener a les 19:30 h.

Repartiment del material

Per poder fer la recollida porta a porta, a cada habitatge urbà de Gurb se li lliurarà els cubells per l’orgànica i resta, un paquet de bosses compostables, una clau per accedir a l’àrea d’emergència i material informatiu.

Es pot recollir el material al Femer del 6 al 9 de febrer:

  • Dimarts 6 de febrer: de 15 h a 20 h
  • Dimecres 7 de febrer: de 15 h a 20 h
  • Dijous 8 de febrer: de 15 h a 20 h
  • Divendres 9 de febrer: de 9 h a 15 h

És important que tots els veïns/es vinguin a buscar els cubells aquests dies. Han de portar omplert el formulari que els hi ha entregat l’Ajuntament a través de la bustiada. Si algú no ha rebut el formulari que no es preocupi perquè al punt de recollida de cubells n’hi haurà més i podreu demanar tots els dubtes que tingueu.

En el supòsit que per qüestions d’horaris no podeu recollir els cubells, ho podeu delegar a una altra persona, donant-li el vostre formulari omplert.

La recollida es farà a la nit, a partir de les 22 hores. El dimecres 21 de febrer serà el primer dia de recollida i, per tant aquell vespre ja podreu deixar el cubell de la fracció orgànica al portal de casa.

Si teniu dubtes sobre el porta a porta, podeu trucar al telèfon gratuït 900 102 989.

Per a més informació:

Tríptic informatiu

Calendari setmanal