L’Ajuntament de Vic ha decidit iniciar el canvi de model de recollida de residus de la ciutat començant amb la implantació de la recollida porta a porta als barris de Sentfores – La Guixa, Sant Llàtzer i Quatre Estacions. La implantació d’aquest nou sistema en aquests tres barris permetrà incrementar de manera molt efectiva la qualitat de residus recollits selectivament.

Aquesta setmana ha començat la campanya que constarà de diverses sessions informatives, el repartiment de material als habitatges, les visites a activitats comercials i la retirada dels contenidors de la via pública.

La implantació del sistema de recollida porta a porta als barris de Sentfores – La Guixa, Sant Llàtzer i Quatre Estacions serà una realitat a partir del 22 de maig i des de llavors els seus veïns i veïnes hauran de deixar cada nit els cubells davant de casa seguint el calendari setmanal de recollida.

Per tal d’informar a tots els ciutadans i ciutadanes implicats, s’han programat diverses sessions informatives que es faran al Centre Cívic la Guixa dilluns 29 d’abril a les 18:30 h i divendres 3 de maig, a les 19 h i al Centre Cívic Can Pau Raba divendres 26 d’abril a les 19 h, dimarts 30 d’abril a les 18:30 h i dijous 2 de maig a les 18:30 h.

REPARTIMENT DE MATERIAL

L’Ajuntament facilitarà a cada habitatge d’aquests barris el material per poder fer la recollida porta a porta i que es podrà passar a recollir els dies següents:

Centre Cívic la Guixa

Dilluns 13 de maig: de 14 h a 20 h

Dimarts 14 de maig: de 9 h a 15 h

Nau Xarxa serveis Urbans (C/Indústria, 69):

Dimecres 15 de maig: de 14h a 20 h

Dijous 16 de maig: de 9h a 15h

Divendres 17 de maig: de 14h a 20h

Dissabte 18 de maig: de 9h a 15h

Per poder recollir el material els veïns dels tres barris hauran de portar la butlleta que han rebut a casa degudament emplenada i signada els dies i llocs indicats. En el cas que no es pugui recollir aquests dies, es pot delegar la recollida a una altra persona, lliurant-li la butlleta.

Si teniu dubtes sobre el porta a porta, podeu trucar al telèfon gratuït 900 841 039.

Per a més informació:

Tríptic informatiu