L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló vol millorar en la recollida selectiva de residus i ha decidit implantar la recollida porta a porta amb sistema d’identificació d’usuaris.

Aquesta setmana ha començat la campanya que constarà de dues sessions informatives, el repartiment de material als habitatges, les visites a activitats comercials i la retirada dels contenidors de la via pública.

A partir del 6 de novembre cada dia s’haurà de deixar els residus al portal dels habitatges a la nit tenint en compte el calendari setmanal. La fracció orgànica s’haurà d’aportar amb bossa compostable dins del cubell que es lliurarà. El multiproducte i la fracció resta s’aportarà amb bossa. El tèxtil sanitari (bolquers, compreses…) es podrà treure els dies de fracció resta i d’orgànica amb una bossa a part i ben lligada.

El cubell de la fracció orgànica porta un xip que permet identificar els usuaris i permetrà a la llarga implantar la recollida amb una taxa més justa.

Les sessions informatives seran el 10 d’octubre a les 19 h i a les 20:30 h al pavelló.

REPARTIMENT DEL KIT PORTA A PORTA:

El kit de porta a porta pels particulars inclou un cubell per l’orgànica, un paquet de bosses compostables, una clau per accedir a l’àrea d’emergència i material informatiu.

Es pot recollir el material al pavelló del 16 al 21 d’octubre:

  • Dilluns 16 d’octubre: de 9h a 15 h
  • Dimarts 17 d’octubre: de 15h a 20 h
  • Dimecres 18 d’octubre: de 15h a 20 h
  • Dijous 19 d’octubre: de 15h a 20 h
  • Divendres 20 d’octubre: de 9h a 15 h
  • Dissabte 21 d’octubre: de 9h a 13 h

És important que tots els veïns/es vinguin a buscar els cubells aquests dies. Han de portar omplert el formulari que els hi ha entregat l’Ajuntament a través de la bustiada. Si algú no ha rebut el formulari que no es preocupi perquè al punt de recollida de cubells n’hi haurà més i podreu demanar tots els dubtes que tingueu.

En el supòsit que per qüestions d’horaris no podeu recollir els cubells, ho podeu delegar a una altra persona, donant-li el vostre formulari omplert.

La recollida es farà de matinada. El dilluns 6 de novembre serà el primer dia de recollida i per tant el 5 de novembre al vespre ja podreu deixar el cubell de la fracció orgànica al portal de casa.

Si teniu dubtes sobre el porta a porta, trobareu informació i el calendari de recollida a l’apartat “municipis/sant-pere-de-torello” d’aquest web o podeu trucar al telèfon gratuït 900 102 989.

Per a més informació:

Díptic informatiu

Calendari setmanal