L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha decidit fer un pas més a la recollida selectiva de residus i començar la recollida porta a porta de vidre. Properament, es retiraran els contenidors de vidre de la via pública i es farà la recollida porta a porta de vidre quinzenalment i s’alternarà amb la recollida de fracció resta (rebuig).

L’Ajuntament lliurarà un cubell de color verd que servirà pel vidre i per la fracció resta i el podreu deixar al portal de l’habitatge els dimecres. Els dies que toqui la recollida de vidre caldrà deixar el cubell al carrer abans de les 20 hores. No es podrà posar bossa de plàstic al cubell.

La recollida de resta es farà amb l’horari habitual i per tant es podrà treure el cubell entre les 20:00 – 22:00h. La fracció resta haurà d’estar amb una bossa de plàstic dins del cubell ben lligada.

A partir d’ara els habitatges de Sant Julià tindran dos cubells, el de color marró per a treure l’orgànica amb bossa compostable i el de color verd per al vidre i la fracció resta. Els cubells estan xipats i permetran determinar el grau de participació dels habitants a la recollida selectiva i establir a mitjà termini una taxa d’escombraries més justa.

REPARTIMENT DELS CUBELLS

El repartiment de cubells es farà entre el 4 i 14 de juliol a l’Aula de cultura:

  • Dimarts 4 de juliol: de 9:00 a 15:00h
  • Dimecres 5 de juliol: de 16:00 a 20:00h
  • Dijous 6 de juliol: de 09:00 a 15:00h
  • Divendres 7 de juliol: de 16:00 a 20:00h
  • Dilluns 10 de juliol: de 09:00 a 13:00h
  • Dimarts 11 de juliol: de 16:00 a 20:00h
  • Dimecres 12 de juliol: de 09:00 a 13:00h
  • Dijous 13 de juliol: de 16:00 a 20:00h
  • Divendres 14 de juliol: de 09:00 a 13:00h

És important que tots els veïns/es vinguin a buscar els cubells aquests dies. Han de portar omplert el formulari que els hi ha entregat l’Ajuntament a través de la bustiada. Si algú no ha rebut el formulari que no es preocupi perquè al punt de recollida de cubells n’hi haurà més i podreu demanar tots els dubtes que tingueu.

QUÈ PASSA SI NO PUC ANAR A RECOLLIR ELS CUBELLS?

En el supòsit que per qüestions d’horaris no podeu recollir els cubells, ho podeu delegar a una altra persona, donant-li el teu formulari omplert.

Podeu utilitzar els cubells des del moment que els tingueu. El 19 de juliol serà el primer dia de recollida porta a porta de vidre. Es retiraran els contenidors els dies 13 i 14 de juliol.

MÉS INFORMACIÓ:

Díptic informatiu 1

Díptic informatiu 2

Calendari 2023

Calendari setmanal