Recentment s’ha eliminat l’accés a l’àrea de trastos del Puigvi, degut a un ús no adequat i excessiu que comportava grans problemàtiques de salubritat i problemes en la recollida. Per tant, queda prohibit abandonar qualsevol tipus de residus a aquest punt.

A partir d’ara, els veïns i veïnes de Santa Cecília poden sol·licitar el servei de recollida domiciliària de trastos voluminosos. Aquests es recolliran a la porta dels habitatges cada dos mesos. La recollida es farà el primer dimarts dels mesos parells, per tant el primer dia de recollida serà el 6 d’octubre. Les persones que s’hagin apuntat, cal que deixin els residus a l’exterior de l’habitatge la nit abans del dia de recollida.

Per apuntar-vos o més informació, cal que truqueu al nostre telèfon gratuït, 900 102 989, fins a 24h abans al dia de recollidaÉs un servei gratuït pels veïns.