La setmana passa, l’Agència de Residus de Catalunya va publicar les dades de residus de l’any 2019 de tot Catalunya.

En general a tot Catalunya, el reciclatge va augmentar un 9% el 2019 a respecte a l’any anterior i va arribar al 44,8% del total dels residus municipals, la xifra més elevada de la història. La fracció resta va disminuïr un 3,75% respecte l’any anterior.

Per tipus de residu, la recollida selectiva que va créixer més en el global de Catalunya va ser el paper i el cartró, amb un 29% més. El vidre va augmentar un 6,6%, la fracció orgànica  un 6%, i els envasos lleugers un 4,5%.

Respecte el 2018, Osona passa del 61,6 % al 65,4% de recollida selectiva, i es manté en les posicions capdaventeres. Aquest any, Osona no és la única comarca que supera el 60%, com havia succeit en els últims 2 anys, i gràcies a l’extensió del sistema porta a porta arreu de Catalunya, 3 comarques més se sumem a aquesta fita (Beguedà, Priorat i Moianès), complint ja els objectius que marca el precat i l’objectiu europeu. Volem felicitar tots aquests bon resultats, especialment al Berguedà que se situa capdaventer amb el 68,8 %, amb una increïble millora de 35 posicions en els últims dos anys, gràcies a la implantació de porta a porta i àrees tancades a tota la comarca.

Nova llei

El conseller Calvet va anunicar que l’ARC està treballant internament en la redacció de la nova Llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya i que té previst tenir-la enllestida el proper mes de setembre, en la represa de l’acció de Govern i l’activitat parlamentària. “Aquesta llei”, va puntualitzar, “ha de permetre activar mecanismes amb tots els actors, però especialment amb el sector empresarial, per facilitar noves maneres de consumir i, particularment també de produir, perquè el millor residu és el que no és produeix ja que, en la jerarquia de gestió de residus, el primer graó és la prevenció”.