Del 21 de maig fins el 4 de juny s’han rebut les sol·licituds per formar part en el procés de selecció de la borsa de treball per a personal destinat a cobrir necessitats concretes de substitucions i/o vacants sobrevingudes, de caràcter temporal, com a operaris en la categoria de peó de recollida o peó de neteja viària. La convocatòria va quedar oberta un dia després de la serva publicació al Butlletí oficial de la Província de Barcelona del 20 de maig, consultable a https://bop.diba.cat/temp/05_062020000082.pdf

Podeu consultar la llista provisonal d’admesos a dins l’apartat borsa de treball del nostre web. https://residus.ccosona.cat/borsa-de-treball/

ACTUALITZACIÓ:

TANCAT EL PERÍODE DE RECEPCIÓ DE CURRICULUMS. A partir del 9/06/2020 a les 9h queda obert el procés de selecció i les persones admeses seran citades per l’entrevista. Igualment queda constituit el tribunal qualificador, format per 3 tècnics de RRO o en cas d’impossibilitat de ser-hi els 3, format per 2.