Amb el tancament dels centres educatius el dia 13 de març de 2020 i la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern espanyol, s’iniciava un canvi profund en els hàbits de vida de la població, i ho feia a tots els nivells: laboral, de consum i social. Aquest fet s’agreujà encara més amb la decretació del confinament total de la població el dia 29 de març que obligava a restar a casa a tots aquells treballadors d’activitats no essencials.

Conscients de que en el moment de la redacció d’aquest document encara ens trobem en circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia, us volem presentar un informe que vol ser un primer pas per avaluar-ne el seu impacte immediat en la generació de residus en els municipis on prestem servei. Per fer-ho s’ha comparat la 1a quinzena de març (abans del confinament) amb la 2a.

Podeu consultar l’informe aquí: Estudi residus COVID 19 RRO març 2020

Com a conclusions preliminars, com podreu consultar a l’estudi, s’ha fet evident que l’Estat d’Alarma ha tingut un impacte a l’alça en la generació de residus totals, a tots els municipis. En alguns municipis on el turisme i la restauració hi tenen un pes molt important, el tancament d’aquests negocis ha provocat una disminució en la generació de la fracció orgànica. La fracció que ha augmentat més significativament ha sigut el multiproducte (paper i envasos).