La supervivència dels coronavirus en les superfícies pot ser molt variable, d’entre 2 hores fins a 9 dies, per això es recomana que s’intesifiquin les actuacions de neteja en les zones que hi pugui haver major concurrència, com centres d’atenció primària, hospitals i punts de compra d’aliments.

Aquests dies, RRO, per donar suport a tots els municipis a que prestem servei, estem intensificant les tasques de neteja viària als punts de més concurrència i la neteja de contenidors. Aquestes tasques es fan amb baldejora que llença aigua a pressió i amb neteja manual amb mànega a pressió.

En totes les accions en què intervé l’aigua, s’ha afegit un desinfectant viricida autoritzat pel Ministeri de Sanitat o bé hipoclorit sòdic.  Això vol dir que, a part de la neteja viària, també disposen d’aigua i desinfectant les tasques de neteja de contenidors i el punt de rentat de camions a les nostres instal·lacions.