La deixalleria de Torelló torna a oferir servei de recepció de residus per activitats comercials i industrials

A partir del dilluns 20 d’abril la deixalleria de Torelló torna a l’activitat de forma parcial per donar servei exclusivament a les activitats industrials i comercials que en els últims dies han pogut tornar a obrir. No s’acceptaran aportacions de residus per part de particulars.
La deixalleria estarà oberta en horari reduït de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00. I s’establiran tot un seguit de mesures d’obligat compliment com a prevenció del Covid-19:
– Es limitarà l’aforament de la deixalleria a tres usuaris descarregant de forma simultània.

– Només es permetrà un viatge per usuari al dia per evitar la saturació de recepció de residus de la deixalleria.

– No es permetrà més d’un usuari descarregant en el mateix contenidor.

– Serà obligatòria la utilització d’EPI’s per poder accedir a les instal·lacions: mascareta i guants

– Es disposarà de dispensador de hidro-alcohol que hauran d’utilitzar els usuaris a l’entrada i sortida.

Per més detall, podeu consultar el document Mesures prevenció reobertura deixalleria o podeu trucar al telèfon d’atenció 900 102 989.