Aquest dissabte passat dia 6 de maig, l’Ajuntament de Vilanova de Sau i tècnics de RRO vam realitzar una jornada informativa per impulsar els compostadors comunitaris entre la població. Actualment els compostadors són poc utiltizats, i moltes vegades de manera incorrecta, ja que s’hi llencen bosses de plàstic i altres elements que dificulten el procés de compostatge i contaminen el compost.

L’objectiu final de la campanya és treure tones del contenidor de fracció resta (el verd fosc), que suposen un gran cost econòmic ja que el seu tractament cada any té un cost més elevat degut a l’increment del cànon d’abocador. Habitualment la fracció orgànica és la que es llença més, de forma incorrecta, al contenidor de resta

Durant aquesta setmana, l’Ajuntament ha posat a punt els compostadors existents per tal que es puguin utilitzar en condicions òptimes i a partir del juny RRO en farà el manteniment. També s’han situat 2 cartells informatius al costat de cada compostador de dins el nucli urbà per recordar què s’hi pot llençar. Recordeu que no s’hi pot llençar cendra ni tampoc la poda sense triturar. La poda es recull per la brigada cada dilluns, només cal deixar-la al portal de casa.

Les persones que no tinguin cubell per separar la matèria orgànica a casa, en poden recollir gratuïtatment un a l’Ajuntament, juntament amb un paquet de bosses compostables (que es poden llençar dins el compostador, ja que són fetes de blat de moro i es composten amb la resta de menjar).