El municipi de Lluçà, format per Santa Eulàlia de Puig-Oriol i Lluçà començarà la recollida de la fracció multiproducte (MP) el dia 1 de maig.

Lluçà era l’únic municipi de tota la comarca d’Osona que encara recollia el paper i cartró en el contenidor blau i els envasos lleugers en el contenidor groc. Durant el cap de setmana anterior a l’1 de maig es retiraran els contenidors antics i s’instal·laran els contenidors blau-grocs de multiproducte (MP). Per tant, a l’hora de separar els residus a casa, només ens caldran 4 cubells (orgànica, vidre, MP i rebuig). El buidatge dels nous contenidors serà quinzenal.

S’aprofitarà el canvi de model per fer ajustos en la distribució dels contenidors al municipi, per tal d’incentivar la recollida selectiva. Així, els canvis que es faran a les zones de contenidors són: a l’església de Lluçà i a darrera l’Ajuntament, se substituiran els contenidors blaus i els contenidors grocs per 2 de MP; a l’àrea de la Fàbrica se substituiran per 3 de MP; a l’àrea de la Casanova del Grau i a la de la bàscula del Molí, es substituirà 1 contenidor de rebuig per 1 de MP. Finalment es trauran tots els contenidors de rebuig que queden sols a peu de carretera, així com els contenidors que hi ha al c/Nou de Santa Eulàlia i al final del c/Major-carretera.