Durant les vacances generem molts més residus, sobretot envasos d’un sòl ús i restes de menjar, i de vegades, en sortir de les rutines diàries, no veiem la necessitat de reciclar correctament. Això comporta un greuge als municipis turístics, que veuen com el cost de la gestió de residus se’ls dispara durant l’estiu. Cal recordar que el cost ambiental de no separar correctament les escombraries és el mateix tant si les produïm aquí com si les produïm en un altre punt del territori, i per tant, hem de ser conscients que el reciclatge ha de formar part dels nostres hàbits interioritzats, tal com seria, per exemple, rentar-nos les dents.

Aquest agost s’ha lliurat a les cases rurals i apartaments turístics de Tavertet, uns fulletons on s’explica com cal separar els residus al municipi. El municipi té la particularitat que l’orgànica es gestiona a través de compostadors comunitaris, que se situen en un únic punt del poble. Aquest fet és desconegut pels nous visitants i per això s’han fet cartells per poder fer arribar la informació a tothom que pernocti al municipi. El cartell està, a més de en català, en castellà i anglès.

Els propietaris de les cases poden demanar cubells airejats d’orgànica per les cuines dels seus establiments a l’Ajuntament i se’ls lliurarà diversos paquets de bosses compostables, per donar als clients per tal que els sigui més còmode poder llençar la matèria orgànica dins el compostador.

També s’han fet visites als restaurants del municipi, ja que en els municipis petits i de molt turisme, aquests són de gran importància i tenen molt pes en els resultats  globals de recollida selectiva.