El dissabte dia 30 es va dur a terme a Lluçà, una xerrada per explicar a la població l’inici de la gestió de la fracció orgànica a través de compostadors comunitaris. A partir d’ara, els lluçanencs i lluçanenques poden dipositar la matèria orgànica que generen a les seves llars dins dos compostadors de 2000 litres, tot i que en breu en tindran disponibles 5.

Durant la xerrada, també es va informar sobre les dades de recollida selectiva al municipi, que el 2015 va ser del 23 %, és a dir, de tot el què RRO va recollir a LLuçà, el 77 % va ser fracció rebuig. També es va explicar sobre els retorns econòmics que tenen les fraccions selectives (el què no és rebuig) i el cost que té el rebuig (que ha de pagar una taxa ecològica quan s’entra al dipòsit controlat).

L’Ajuntament va lliurar als assistents els cubells airejats per poder separar la orgànica a la cuina. Només cal dipositar les restes orgàniques directament dins als compostadors, amb bossa compostable o bé sense cap bossa, i l’Ajuntament s’encarregarà de fer el manteniment del contingut, barrejant les restes per incorporar aire al procés i incorporant matèria seca o controlant la humitat en cas que sigui necessari.