Aquest dissabte 2 d’abril, l’Ajuntament de Tavèrnoles amb col·laboració amb RRO, va organitzar un matí dedicat a la millora de la qualitat de la matèria orgànica.

Es va convidar a tots els veïns a venir a prendre xocolata desfeta per agrair-los l’esforç diari en la gestió dels residus, ja que Tavèrnoles ha tingut en els darrers 5 anys molt bons resultats de recollida selectiva, situant-lo entre els 5 municipis de tot Catalunya amb més reciclatge, sobretot en quantitat de matèria orgànica recollida.

Tot i així, el repte és continuar millorant i per això l’objectiu de la campanya és disminuir els impropis, o sigui, els residus que no són orgànics, dins d’aquesta fracció. La mitjana d’impropis de Tavèrnoles va ser del 6 % l’any passat, la qual cosa va doblar els detectats el 2014. La gran majoria d’impropis que es troben el municipi provenen de les bosses de plàstic que s’utilitzen per dipositar la matèria orgànica.

Per posar de manifest i visualitzar aquest problema es van dur al municipi dues piles de compost, una provinent d’una planta de compostatge on entren els residus orgànics amb bossa de plàstic i l’altra provinent d’una planta on entren amb bossa compostable. En el primer cas, les plantes tenen sistemes per treure el plàstic del compost, però és molt difícil treure’l completament i sempre queden petits fragments de plàstic que fan que el compost obtingut sigui de menor qualitat.

Per reduir l’ús de bossa de plàstic, es van lliurar bosses compostables als veïns i cubells d’orgànica airejats que, mitjançant la ventilació que proporcionen, milloren molt la formació de sucs en separar la matèria orgànica de cuina. Per tots aquells veïns que no van poder anar-ho a recollir, estaran disponibles durant un temps a l’Ajuntament. D’altra banda, també hi havia material informatiu de les fraccions a separar i qui ho va desitjar, es va endur compost per fer servir d’adob natural.

Aquesta campanya ha estat subvencionada per l’Agència de Residus i la Diputació de Barcelona.