Aquesta setmana tres grups de nens i nenes de cicle mitjà de primària, un de Sant Quirze i dos de Torelló, van visitar les instal·lacions de la deixalleria de Torelló.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin in situ el funcionament de les instal·lacions i la importància de gestionar bé els residus, incrementant la seva sensibilització i la de les seves famílies envers la generació de residus. En el decurs de la visita guiada, els alumnes van poder conèixer com hem d’accedir a la deixalleria, què hi podem dur i què se’n fa dels residus que hi arriben, especialment dels que per les seves dimensions (residus voluminosos) i la seva perillositat (residus especials) no podem llençar als contenidors del carrer. Alguns nens van portar algun residus per llençar, i ells mateixos van poder dipositar-los al lloc corresponent.