A finals d’octubre s’ha engegat una campanya per millorar la recollida selectiva a Prats de Lluçanès, sobretot encarada a reforçar la separació de la matèria orgànica.

S’han fet arribar tríptics a tota la població amb informació específica de les deixalles que es recullen al poble i un recordatori de les fraccions que cal separar a casa. Igualment, el 3 de novembre es va realitzar una sessió informativa per donar a conèixer com funciona la gestió de residus al municipi, oberta a tothom, i en la qual tots els assistents van poder demanar qualsevol dubte en matèria de residus.

Durant aquesta setmana també s’iniciaran les visites als productors singulars d’orgànica, com restaurants i fruiteries, per determinar quina gestió estan fent dels seus residus i facilitar-los eines que els ajudin a fer una millor tria, com cubells específics.

De tots els residus que es van recollir a Prats de Lluçanès el 2014, el 63 % van anar a parar l’abocador d’Orís, ja que es van dipositar al contenidor de rebuig. Només es va recollir un 14% de restes orgàniques.  Segons un estudi de l’Agència de Residus, a les llars catalanes generem el 44% de matèria orgànica, i per tant, ens falta separar una part important d’aquesta fracció per aconseguir que no vagi a l’abocador, la qual cosa genera lixiviats molt contaminants i gasos d’efecte hivernacle. A més a més, tot el que va a l’abocador comporta un elevat cost degut a la taxa ecològica a la qual està sotmès.

Per poder separar de manera més correcta la matèria orgànica, tots els pradencs poden recollir gratuïtament bosses compostables a l’Ajuntament (dos paquets per habitatge). Utilitzant aquest tipus de bossa, aconseguim millorar molt la qualitat de la fracció orgànica recollida, ja que la major part dels materials incorrectes que es troben al contenidor marró són les bosses de plàstic que contenen les restes de menjar.

Aquesta campanya ha estat possible gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, i compta amb la col·laboració de RRO i del Consell Comarcal d’Osona.

La millora de la recollida selectiva servirà com a primer pas per implementar amb èxit la recollida porta a porta al municipi (prevista en principi per a l’any vinent) i que suposa un canvi d’hàbits a l’hora de llençar les escombraries, però comporta una recuperació de materials molt major al sistema tradicional de contenidors.