El diumenge 15 de novembre va començar la campanya “Coneixem millor els residus”, adreçada a tots els nens i nenes de primària de Manlleu.  A la campanya hi participen totes les escoles del municipi, per tant la campanya s’adreça a uns 1.400 alumnes.

La campanya es basa en els calendaris d’advent i aprofita la seva fórmula perquè les famílies aprofundeixin en alguns aspectes de la recollida selectiva i els resultats millorin. 

Les escoles entregaran a tots els alumnes un tríptic rasca-rasca que conté 30 caselles per descobrir entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. Cada dia les famílies n’han d’obrir una, i l’últim dia hauran d’anotar en una butlleta quins tres missatges ambientals els han agradat o sorprès més. Paral·lelament, el professorat també treballarà els missatges a classe.

Els nens i nenes que retornin les butlletes a l’escola abans del 18 de desembre entraran en el sorteig de 5 tablets Samsung, una per escola.

La campanya és promoguda per l’Ajuntament de Manlleu amb la col·laboració del Consell Comarcal d’Osona i Recollida de Residus d’Osona.