A casa nostra generem residus complexes que no sabem on van. Segurament van a la deixalleria. Són residus que poden ser reciclats o recuperats, residus voluminosos o residus perillosos o tòxics que precisen d’un tractament especial.

Aquesta setmana ha començat una campanya per tal de promocionar l’ús de la deixalleria fixa de Torelló als municipis de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Quirze de Besora, Orís i Santa Maria de Besora, que hi tenen accés gratuït (particulars, no industrials).  S’ha fet arribar un tríptic a tots els domicilis amb informació dels residus que podem portar a la deixalleria i dels serveis de recollida domiciliària de trastos voluminosos.

Els residus admesos a la deixalleria de Torelló són: roba i sabates, ferralla, fusta, aparells electrònics i informàtics, petits i grans electrodomèstics, poda i restes vegetals, runes, bombetes i fluorescents, cables, olis vegetals de cuina, olis de motor, dissolvents no industrials, radiografies, voluminosso, CD’s i DVD´s i cintes VHS, pintures, aerosols de productes tòxics, vidre pla, bateries de cotxe, piles, tòners i cartutxos i pneumàtics (limitat a 4 pneumàtics/any/habitatge). No s’admet fibrociment (uralita) ni medicaments. Per a més informació, podeu trucar al telèfon gratuït d’atenció a l’usuari (900 102 989).

El servei de recollida de trastos està disponible a tot aquests municipis excepte a Santa Maria. És un servei gratuït, només cal trucar i quedar per tal que et vinguin a buscar els trastos davant la porta de casa:

  • Orís: 93 859 02 47
  • Quirze. 93 886 43 00
  • Vicenç: 93 859 00 03
  • Torelló: 900 102 989

Durant tot el mes de juliol, els usuaris que vinguin a la deixalleria a llençar algun residu, tindran un petit obsequi de benvinguda. Us hi esperem!