Fa uns dies vam instal·lar a Santa Eugènia de Berga, al punt on s’instal·la la deixalleria mòbil, un senyal amb informació detallada de l’horari d’aquest servei i dels residus que s’hi poden portar. En general, a la deixalleria hi portarem residus perillosos per a les persones i el medi ambient, roba, químics, petits aparells electrònics, olis usats, piles i bateries, joguines, etc. que poden ser reciclats o recuperats. Per qüestions d’espai, no hi podem portar objectes molt voluminosos (cal portar-los a la deixalleria fixa o trucar al servei de recollida d’andròmines). Tots aquests residus precisen de tractaments especials i per això és molt important que no els llencem als contenidors de carrer.

També es va instal·lar un cartell a l’entrada de l’àrea de contenidors, on es recorda les fraccions que cal separar i l’obligatorietat d’utilitzar bossa compostable per dipositar les restes orgàniques al contenidor marró de l’àrea.