A finals de març s’ha engegat una campanya de millora de la recollida selectiva de la matèria orgànica a Masies de Voltregà. S’han fet  arribar tríptics a tota la població amb informació específica de les deixalles que es recullen al poble i un recordatori de les fraccions que cal separar a casa. També s’han realitzat visites als productors singulars d’orgànica, com restaurants i fruiteries, per determinar quina gestió estan fent dels seus residus i facilitar-los eines que els ajudin a fer una millor tria, com cubells específics i bosses compostables grosses.

A més a més, tots els veïns de Masies de Voltregà, poden recollir gratuïtament bosses compostables a l’Ajuntament (dos paquets per habitatge). Utilitzant aquest tipus de bossa, aconseguim millorar molt la qualitat de la fracció orgànica recollida, ja que la major part dels materials incorrectes que es troben al contenidor marró són les bosses de plàstic que contenen les restes de menjar.

De tots els residus que recollim a Masies, el 20% es corresponen a restes orgàniques.  Segons un estudi de l’Agència de Residus, a les llars catalanes generem el 44% de matèria orgànica, i per tant, ens falta separar una part d’aquesta fracció per aconseguir que no vagi a l’abocador, la qual cosa genera lixiviats molt contaminants i gasos d’efecte hivernacle. A més a més, tot el que va a l’abocador comporta un elevat cost degut a la taxa ecològica a la qual està sotmès.

Totes les accions de la campanya estan subvencionades per l’Agència de Residus de Catalunya.