Osona és la primera comarca de Catalunya amb els nivells més alts de recollida selectiva (Font: Agència de Residus de Catalunya. Estadístiques de residus municipals 2013) i per això volem donar les gràcies a totes les persones que fan una bona gestió dels seus residus dia a dia.  A Osona, separem en quatre fraccions: la matèria orgànica (contenidor marró), el multiproducte (envasos i paper/cartró, contenidor blau-groc), el vidre (iglú verd) i el rebuig (contenidor verd fosc). A més a més cal recordar que també podem generar residus especials (tòxics, de gran volum, perillosos…) , que no es poden llençar als contenidors de carrer i cal portar als punts habilitats (deixalleria fixa o mòbil, serveis específics per recollir-los, etc.).  Com més participació hi hagi en la selecció de residus, més quantitat de materials es podran aprofitar per crear nous productes, evitant així que es perdin recursos materials.