En motiu de la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta a Sant Vicenç de Torelló i Vila-seca, RRO ha organitzat una activitat educativa a l’escola de primària del municipi, que s’ha portat a terme el dia 14 de gener. L’activitat s’ha realitzat a diversos cursos, seguint quatre propostes didàctiques d’una durada aproximada d’uns 10 minuts cada una i que s’adapten de nivell segons l’edat dels nens. Aquestes propostes han tingut els següents objectius:

  • Conèixer la problemàtica relacionada amb la fracció rebuig i els abocadors.
  • Descobrir com reduir el rebuig i seleccionar en origen.
  • Reconèixer les millores que representa el sistema porta a porta.
  • Aprendre com funcionarà el porta a porta.
  • Involucrar tot el centre i les famílies per la bona implantació del nou sistema.

A l’inici de les sessions, els educadors han fet una dinàmica per saber els coneixements previs sobre la recollida de residus. L’empresa Viladrau Educació ha estat l’encarregada de conduir aquesta activitat.