Degut a les mesures preses per evitar la propagació del coronavirus, la deixalleria fixa de Torelló i les deixalleries mòbils no prestaran servei durant un mínim de 15 dies.  Els altres serveis de reocollida de residus, es mantenen amb normalitat en aquests moments.

Per minimitzar el contacte dels nostres treballadors amb possibles elements de contagi, es demana a tota la població, sobretot la població dels municipis on es fa recollida porta a porta, que dipositi COMPRESES, BOLQUERS, MOCADORS i tots els residus d’higiene personal en bosses ben tancades i resistents, preferiblement a dins de dues bosses, i que es dipositin degudament a la fracció RESTA/REBUIG.

El nostre telèfon d’atenció a l’usuari , 900 102 989, romandrà habilitat en horari de 8h a 15h.