Aquesta setmana ha arribat un nou camió de càrrega posterior, que permetrà disposar de més flota per buidar els contenidors d’orgànica i rebuig principalment.

El camió compta amb les següents caractarístiques:

– Capacitat de 14 m3
– Emissions que compleixen la normativa Euro6
– Pesatge embarcat sobre xassís, que permet pesar els residus recollits a cada municipi.
– Lector de xips d’alta freqüència, especialment pensat pel control d’incidències en les recollides porta a porta.