Montesquiu tindrà a partir del dia 1 de febrer, contenidors de color blau-groc, en  comptes de contenidors blaus pel paper/cartró i contenidors grocs pels envasos. A partir d’ara aquestes dues fraccions s’ajuntaran en una de sola, la fracció Multiproducte. Montesquiu era un dels únics dos municipis de tot Osona on no es recollien aquests residus de manera conjunta. Amb aquest canvi, RRO començarà a prestar el servei de recollida d’aquesta fracció al municipi, que fins ara es feia a través d’una altra empresa. RRO ja recollia la resta de fraccions (orgànica, rebuig i vidre) i també recull totes les fraccions de la resta de municipis del Bisaura, la qual cosa permetrà mancomunar la nova ruta de recollida de Multiproducte amb la recollida als municipis veïns i estalviar en els viatges cap a les plantes de tractament.

La fracció multiproducte té com a destí la planta de triatge de Vic, on es separa cada tipus de material per enviar-lo a les plantes de reciclatge, on de cada tipus de material se’n faran nous productes.